Betalning & Frakt


 

Leverans

Leverans sker endast inom Sverige

Ej utlösta paket debiteras en avgift om f.n. 313 kr inklusive moms för att täcka Scrapbookshopen:s kostnader för frakt och administration.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerat som "Tack för din beställning" via e-post. Detta mail utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Scrapbookshopen:s lager, erhåller Kunden via e-post besked att ordern är på väg samt faktura.

Vid uppenbara felaktigheter såsom sk. förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger Scrapbookshopen rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och faktura skickas ut. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.