Betalning & Frakt


 

Personinfo

Personinfo

Scrapbookshopen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Scrapbookshopen. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter (inklusive avbeställa katalog och direktutskick där dessa förekommer) genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord du tillsänts via e-post. Har du inte tillgång till dator kan du ringa oss på 073-2476724.