Betalning & Frakt


 

Ångerrätt

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Scrapbookshopen lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (eller i tillämpliga fall inom 7 arbetsdagar) från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill du använda dig av ångerrätten rekommenderas du att kontakta Scrapbookshopen:s kundservice via "Kontakta oss". Uppge order- eller fakturanummer för att få en förbetald fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet. Vid retur med av Scrapbookshopen utsänd adresslapp står Scrapbookshopen risken för varan från det att du lämnar den på posten. Här finns hela konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen respektive distansavtalslagen.

Önskar du skicka in varan själv utan föregående kontakt med Scrapbookshopen får du själv stå för frakten samt stå risken för varan fram till dess den mottagits av Scrapbookshopen.

Varan bör förpackas väl (lämpligen i samma emballage som den skickades från Scrapbookshopen), eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut.